• Tin tức công nghệ

Chính phủ hỗ trợ phát triển CNTT tại một số vùng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan điểm, công nghiệ CNTT là một cấu phần quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng thông tin, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội động bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

 

“Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” đặt mục tiêu đưa công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao và có giá trị xuất khẩu lớn vào 2025. Quyết định 392/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt ngày 27/3/2015. Chương trình này cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm thực hiện thành công Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, góp phần thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp CNTT, ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm, sản xuất nội dung số, thiết kế, sản xuất vi mạch, cung cấp dịch vụ CNTT Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và có tiềm năng xuất khẩu.

 

Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan điểm, công nghiệp CNTT là một cấu phần quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng thông tin thông tin, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 theo Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/1/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

 

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2020 tăng trưởng tối thiểu 15%/năm với lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực trọng điểm, trong đó lĩnh vực phần cứng điện tử thu hút 5 tỷ USD đầu tư FDI trong giai đoạn 2015- 2020. Đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh, duy trì vị trí là một trong 10 nước đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số. TP.HCM và Hà Nội duy trì vị trí thuộc nhóm 10 thành phố hấp dẫn về gia công phần mềm toàn cầu. Phát triển nhiều sản phẩm thương hiệu Việt trong lĩnh vực phần cứng-điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT,bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và phấn đấu tăng dần tỷ trọng mua sắm các sản phẩm thương hiệu Việt trong tổng kinh phí mua sắm đầu tư hàng năm của các cớ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. 

 

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng tối thiểu 7 khu CNTT tập trung, Chương trình cũng phấn đấu đến 2020 phát triển các loại hình cung cấp dịch vụ CNTTchuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước; tăng dần tỷ trọng kinh phí thuê dịch vụ CNTT trên tổng chi phí mua sắm CNTT của các Bộ, ngành, địa phương. Mục tiêu đến năm 2025 là công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn; Việt Nam đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia. 

 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp; Phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm; Phát triển dịch vụ CNTT; Phát triển các khu CNTT tập trung; Phát triển nguồn nhân lực CNTT; Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

 

(Ms.Mien: Nguồn nss.vn) 

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888