• Tin hoạt động

Giấy mời: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GỬI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 24 Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,......

 

 

 

 

 

(Nanosoft đưa tin)

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888