• Tin hoạt động

Chính thức khai trương đại lý Cấp I khu vực Miền Trung - Việt Nam

Theo lộ trình phát triển Công ty, ngày 01 tháng 07 năm 2011 Ban giám đốc đã ký quyết định chính thức khai trương Đại lý cấp I khu vực Miền Trung - Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Thông tin đại lý:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIECOM

Địa chỉ: Số 5A, đường Xuống Biển, TT Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038. 6 270 027 - Hotline: Mr Sự- 0977 270 874 

 

Các sản phẩm nhượng quyền triển khai:

- Phần mềm Ytế:

 + Quản lý phòng khám

 + Quản lý bệnh viện

 + Quản lý dược

 

- Phần mềm doanh nghiệp

 + Quản lý nhân sự

 

- Phần mềm giao dục

 + Quản lý đào tạo

 

VIECOM sẽ là đơn vị hoạch toán độc lập trực thuốc hệ thống đại lý của Nanosoft. Với việc khai trương đại lý này, Nanosoft mong muốn phục vụ tốt hơn các khách khàng khu vự Miền Trung - Việt Nam.

 

(Nanosoft đưa tin)

 

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888