• Tin hoạt động

Lịch tập huấn - phòng chăm sóc khách hàng

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho mỗi phòng ban trong công ty. Công ty cổ phần công nghệ NANOSOFT thông báo

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

***************

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2106-QĐ/GĐ-NS

 

 

 HÀ NỘI, Ngày 27 tháng 5 năm 2015

  

THÔNG BÁO

 
      Thân gửi: toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc công ty cổ phần công nghệ NANOSOFT

 

       Để công nhân viên công ty nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của bản thân trong chuyên ngành. Công ty cổ phần công nghệ NANOSOFT đã đưa ra kế hoạch tập huấn cho từng bộ phận của công ty vào từng thời điểm khác nhau.

 

    Nội dung đợt tập huấn:  

 

 

Phòng chăm sóc khách hàng

Thời gian: 5h00 ngày 29 tháng 5 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 5

Đối tượng: toàn bộ nhân viên thuộc phòng chăm sóc khách hàng

Địa điểm: tòa nhà HH1 đường Dương Đình Nghệ 

Mục đích: hoàn thiện hơn các kỹ năng của từng nhân viên, giải đáp các khó khăn cũng như các giải quyến….

Yêu cầu: toàn bộ các bộ công nhân viên người phụ trách có trong danh sách có mặt đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt ý thức kỷ luật khi tham gia tập huấn.

 

Mọi thông tin tập huấn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất cho các phòng ban còn lại.

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4

- Lưu VT
TRƯỞNG BAN CÔNG ĐOÀN

 

 

DƯƠNG THANH  HOÀNG

  

 

 

  

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888