• Tin công nghệ

Phần mềm quản lý bệnh viện - quản lý gì?

Quản lý bệnh viện rất đa dạng, nhiều phương diện. Quản lý hành chính bao gồm quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý giấy tờ tài liệu, quản lý mua sắm vật tư trang thiết bị... Quản lý chuyên môn bao gồm: quản lý viện phí, quản lý khoa khám, quản lý xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược, quản lý xuất nhập viện, quản lý bệnh án, sinh hoạt khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên dữ liệu..

      Không ít các lãnh đạo bệnh viện khi được lệnh trang bị "phần mềm quản lý bệnh viện" không xác định được phần mềm quản lý gì và như thế nào. Và ngài bộ trưởng y tế Nguyễn Quốc Triệu ra chỉ thị tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh trở lên đều phải có phần mềm quản lý bệnh viện, nhưng cũng không xác định được là quản lý gì.

     Nếu đi tìm những phần mềm quản lý hành chính như kế toán,... thì không khó trên thị trường phần mềm hiện nay. Nhưng nếu đi tìm phần mềm quản lý chuyên môn bệnh viện thì không dễ bởi lẽ không nhiều nhà cung cấp các phần mềm quản lý chuyên môn này. Ngay cả khi có hệ thống quản lý chuyên môn đầy đủ thì chi phí cũng rất mắc, bệnh viện khó kham nổi tiền chi trả khi trang bị toàn bộ hệ thống.

     Khi trang bị phần mềm quản lý, bệnh viện cần xác định các mục tiêu để từ đó chọn phần mềm phù hợp.

     - Mục tiêu quản lý viện phí, chống thất thoát, quản lý BHYT: trang bị phần mềm Viện Phí.
     - Mục tiên quản lý thuốc men, chống thất thoát thuốc men: trang bị phần mềm Quản lý Dược.
     - Mục tiêu cải tiến cung cách kê đơn, khám ngoại trú, an toàn điều trị bệnh nhân: trang bị phần mềm Đơn thuốc điện tử.
     - Mục tiêu điện tử hóa cận lâm sàng: trang bị phần mềm quản lý xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.
     - Mục tiêu quản lý báo cáo hành chính tình hình hoạt động bệnh viện: phần mềm quản lý nội trú.
     - Mục tiêu quản lý hành chính: các phần mềm quản lý hành chính.

Trích BS PHAN XUÂN TRUNG từ blog my.opera.com

       Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng: 0914 633 643

Mr. Hạnh: 0914 322 282

Mr. Hoàng: 0943 265 668

Mr. Định: 0812 63 8888